Alkohol och drogpolicy

Inledning – övergripande utgångspunkt

 Verksamheten i Landskrona Karate Klubb skall kännetecknas av en bra och trevlig miljö, en hög kvalitet vid utövande av karate samt engagerade medlemmar.

Alla ledare och vuxna inom vår förening ska vara goda förebilder och sträva efter en god livsstil samt ge ungdomar en god självkänsla. I vår förening pratar vi inte positivt om alkohol och droger.

Medlemmar som brukar och är påverkade av alkohol eller droger vid föreningens verksamhet försämrar både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt medför risker vid utövandet av karate för både sig själva och sina kamrater.

Följande preparat uppfattar vår förening som droger:

 • Tobak/snus
 • Alkohol
 • Narkotika
 • Anabola steroider
 • Lösningsmedel och gas
 • Icke ordinerat receptbelagt läkemedel

Inom samtliga lokaler som disponeras av Landskrona Karate Klubb råder strikt rökförbud.

 

Tre grundteser för arbetet mot alkohol och droger inom Landskrona Karate Klubb

 • Användning av alkohol och droger kan aldrig kombineras vid utövandet av karate.
 • Droger får aldrig brukas.
 • Föreningens arbetsklimat skall kännetecknas av respekt, förståelse och kunskap om den negativa effekten av alkohol och droger.

 

Mål

Målet med arbetet mot alkohol och droger inom Landskrona Karate Klubb är:

 • att föreningen skall ha alkohol- och drogfri verksamhet
 • att samtliga medlemmar skall informeras om föreningens policy mot alkohol och droger.
 • Den publiceras även på föreningens hemsida.
 • att förebygga riskbruk/missbruk av alkohol och missbruk av droger
 • att skapa en attityd till alkohol och droger som baseras på kunskap, gott omdöme och omtanke

 

Åtgärder vid misstanke om droger

 Om misstanke om droger föreligger ska föräldrarna snarast kontaktas för information om personen är under 18 år.

Om misstanke om hantering eller bruk av alkohol, narkotika eller anabola steroider föreligger kontaktas Polisen och Socialförvaltningen för information.

Om misstanke bekräftas ska personen avstängas från sin aktivitet i föreningen under den tid som föreningen bestämmer i det enskilda fallet.

 

Uppföljning

Styrelsen skall årligen följa upp ovanstående målsättningar och kontrollera:

 • hur man har arbetat mot målen och vilka insatser som genomförts
 • vilka resultat man ser av arbetet
 • hur perspektivet varit en del i verksamhetens arbete